Kontakt

Osnivač i izdavač: Color Media Special
Adresa redakcije: Temerinska 102, 21000 Novi Sad
Poštanski fah: 269
Tel: 021/489-71-00
Fax: 021/489-71-26
E-mail: topzdravlje@color.rs
Web: www.topzdravlje.rs

REDAKCIJA
Glavni i odgovorni urednik: Zaklina Duvnjak Radic (zaklina.d.radic@color.rs)
Art direktor: Tanja Knezevic (tanja.knezevic@color.rs)

SARADNICI
Ivana Đurović, Dragoslava Pajić, Milena Pilipović, Sandra Živanović

GRAFIČKA PRIPREMA
graficki urednik: Tanja Knezevic (tanja.knezevic@color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka Šatara (slobodanka.satara@color.rs)
Bojana Popović (bojana.popovic@color.rs)

REDAKTURA
Angelina Čakširan (angelina.caksiran@color.rs)

PRETPLATA
polugodišnja 210 din, godišnja 420 din.
021/489-71-00
pretplata@color.rs

COLOR MEDIA SPECIAL:
Direktor: Nemanja Vujović (nemanja.vujovic@color.rs)
Advertajzing direktor: Nenad Meseldžija (nenad.meseldzija@color.rs)
Senior advertajzing menadžer izdanja: Snežana Topolić (snezana.topolic@color.rs)
Tehnički direktor: Srđan Plavšić (srdjan.plavsic@color.rs)
Direktor korporativnih komunikacija: Milica Milić (milica.milic@color.rs)

1 komentara

Dragan Krstevski October 9, 2017 at 3:58 pm

Zdravo, hteo bih da se pretplatim na Vas casopis, molim vas posaljite mi podatke za uplatu na mejl.

Dragan

Reply

Ostavite komentar